ИНСТИТУТ

НА ЕКСПЕРТ ПРОВЕРИТЕЛИТЕ

НА ИЗМАМИ

НИЕ ДЕЙСТВАМЕ, НЕ ЧАКАМЕ ДРУГИТЕ… ДА ИМИТИРАТ!

1700 София,

Студентски град,

Бл. 6А, Вх. В, Ап. 14

до Община"Студентска"

TEL: +359 888 912 718

Email: info@iepinet.eu

ИЕПИ 2019

(placeholder)
(placeholder)