ИНСТИТУТ

НА ЕКСПЕРТ ПРОВЕРИТЕЛИТЕ

НА ИЗМАМИ

НИЕ ДЕЙСТВАМЕ, НЕ ЧАКАМЕ ДРУГИТЕ… ДА ИМИТИРАТ!

1700 София,

Студентски град,

Бл. 6А, Вх. В, Ап. 14

До Община "Студентска"

TEL: +359 888 912 718

FAX: +359 02 868 4184

Email: info@iepinet.eu

ИЕПИ 2019

1. ИЗПОЛЗВАЙТЕ НОВОТО ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ЕПИ КРЕДИТИ И ПРИ 100 КРЕДИТА ПОЛУЧАВАТЕ СЕРТИФИКАТА ЗА СЕРТИФИЦИРАН ЕКСПЕРТ ПРОВЕРИТЕЛ НА ИЗМАМИ! НАТИСНЕТЕ ТУК ИЛИ ВДЯСНО ВЪРХУ КОМПЮТЪРА, ЗА ДА ВИДИТЕ ПОДРОБНОСТИ!

ИЛИ

2. Поръчване в АПИИ и прочитане на актуализираното "Ръководство на Сертифицирания експерт-проверител на измами - 2019" - издание на АПИИ!

БАНКОВАТА СМЕТКА на АПИИ е: АПИИ, ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА - СОФИЯ, BIC: CECBBGSF IBAN: BG65CECB97901042872300!

Получаването на "Ръководството" е в АПИИ или по куриер след заплащане по банков път с платежно нареждане на заявения продукт +10 лв. пощенски разходи. НАТИСНЕТЕ ТУК, ЗА ДА ВИДИТЕ СЪДЪРЖАНИЕТО МУ!

3. Прочитане на изданията на АПИИ и ИЕПИ - "Икономическите измами -   I и II части" Получаване от АПИИ след банков превод и получаване чрез куриер +7 лв. разходи. НАТИСНЕТЕ ТУК, ЗА ДА ВИДИТЕ СЪДЪРЖАНИЕТО ИМ!

4. Въпросите, казусите и тестовете на АПИИ за подготовка на изпита за "СЕПИ - сертифициран експерт проверител на измами" са на Ваше разположение. Прочетете, отговорете на теста от 50 въпроса и поръчайте този комплект, за да се подготвите за изпита-тест, който сe състои от 100 въпроса, като при 75 познати въпроса (75%) тестът се счита за издържан. ТЕСТЪТ се провежда в офиса на АПИИ!

5. ЗА ДА СЕ ЯВИТЕ НА ИЗПИТА ЗА СЕПИ, ТРЯБВА ДА СТЕ ЧЛЕН НА АПИИ - това е  АСОЦИАЦИЯТА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИЗМАМИ! АПИИ ГАРАНТИРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО НИВО И ПОСТОЯННОТО ОБУЧЕНИЕ НА СЕПИ - СЕРТИФИЦИРАН ЕКСПЕРТ-ПРОВЕРИТЕЛ НА ИЗМАМИ!

6. Кандидатът за СЕПИ трябва да има висше образование - бакалавър и/или магистър.

7. Изпитът се провежда в офиса на АПИИ всеки вторник и четвъртък след заявка от кандидата - член на АПИИ - цената е 150 лв. Необходима е ПРЕДВАРИТЕЛНА заявка, тъй като изпитът протича 90 мин., с предварително заявен час!

8. Ние гарантираме, че подготвените тестове за изпита са на базата на предложените Ви печатни издания и ще бъдат достатъчни, ЗА да издържите тeста, НО СЛЕД КАТО СТЕ ПРОЧЕЛИ ВНИМАТЕЛНО ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТА CEFE - в .pdf формат!

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ: ИЕПИ, тел./факс: 02/868-4184 и мобилен: 0888 912 718,  е-мейл: info@acefraud.org

САМОСТОЯТЕЛНОТО ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ НА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА

СЕРТИФИКАТА"СЕРТИФИЦИРАН ЕКСПЕРТ-ПРОВЕРИТЕЛ

НА ИЗМАМИ" ПРЕЗ 2019 Г. ВКЛЮЧВА: