ИНСТИТУТ

НА ЕКСПЕРТ ПРОВЕРИТЕЛИТЕ

НА ИЗМАМИ

НИЕ ДЕЙСТВАМЕ, НЕ ЧАКАМЕ ДРУГИТЕ… ДА ИМИТИРАТ!

1700 София,

Студентски град,

Бл. 6А, Вх. В, Ап. 14

До Община "Студентска"

TEL: +359 888 912 718

FAX: +359 02 868 4184

Email: info@iepinet.eu

ИЕПИ 2019

ПРАНЕТО НА ПАРИ ЧРЕЗ БАНКИ И БИЗНЕСА: РАЗКРИВАНЕ И ПРЕВЕНЦИЯ

НОВОТО ОНЛАЙН САМООБУЧЕНИЕ,

представяено от доц. Димитър Динев, CFE

Основател и Председател на УС на АПИИ

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ: УСТАНОВЯВАНЕ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ

МЕТОДИ И ТЕХНИКИ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ИЗМАМИ И ЗЛОУПОТРЕБИ

ВЪТРЕШНИТЕ КОНТРОЛИ ЗА РАЗКРИВАНЕ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ИЗМАМИ И ЗЛОУПОТРЕБИ

ИЗМАМИ И ЗЛОУПОТРЕБИ ВЪВ ФИНАНСОВИТЕ ИНСТИТУЦИИ - РАЗКРИВАНЕ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ

НОВИТЕ ОНЛАЙН СЕМИНАРИ:

24 часа/7 дни в седмицата!

НАТИСНЕТЕ ВЪРХУ ВСЕКИ ЕДИН

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ!