ИНСТИТУТ

НА ЕКСПЕРТ ПРОВЕРИТЕЛИТЕ

НА ИЗМАМИ

НИЕ ДЕЙСТВАМЕ, НЕ ЧАКАМЕ ДРУГИТЕ… ДА ИМИТИРАТ!

1700 София,

Студентски град,

Бл. 6А, Вх. В, Ап. 14

до Община"Студентска"

TEL: +359 888 912 718

Email: info@iepinet.eu

ИЕПИ 2019

ПИШЕТЕ НИ ИЛИ НИ СЕ ОБАДЕТЕ!

Изпратете ни Вашите мнения, препоръки, мнения и сигнали/жалби, за които считате, че ИЕПИ ще може да Ви бъдем полезни своевременно! Ние можем - ще се уверите! Използвайте формуляра по-долу - вляво!