ИНСТИТУТ

НА ЕКСПЕРТ ПРОВЕРИТЕЛИТЕ

НА ИЗМАМИ

НИЕ ДЕЙСТВАМЕ, НЕ ЧАКАМЕ ДРУГИТЕ… ДА ИМИТИРАТ!

ИЕПИ ПРЕДСТАВЯ АВТОРСКИ И ЗНАЧИМИ УЧАСТИЯ В СЪБИТИЯ, ОТРАЗЯВАЩИ АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕТО НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИЗМАМИ

ИЗПРАТЕТЕ НИ ВАШИТЕ МНЕНИЯ И ПРЕПОРЪКИ!