ИНСТИТУТ

НА ЕКСПЕРТ ПРОВЕРИТЕЛИТЕ

НА ИЗМАМИ

НИЕ ДЕЙСТВАМЕ, НЕ ЧАКАМЕ ДРУГИТЕ… ДА ИМИТИРАТ!

1700 София,

Студентски град,

Бл. 6А, Вх. В, Ап. 14

До Община "Студентска"

TEL: +359 888 912 718

FAX: +359 02 868 4184

Email: info@iepinet.eu

ИЕПИ 2019

ИЕПИ ПРЕДСТАВЯ АВТОРСКИ И ЗНАЧИМИ УЧАСТИЯ В СЪБИТИЯ, ОТРАЗЯВАЩИ АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕТО НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИЗМАМИ

ИЗПРАТЕТЕ НИ ВАШИТЕ МНЕНИЯ И ПРЕПОРЪКИ!